Fenomén21
Fenomén21

Rozdali ocenenia za Detský čin roka 2018

Rozdali ocenenia za Detský čin roka 2018

Projekt Detský čin roka je ľudskou výzvou svetu. Reálne príbehy detí, ktoré sú schopné nezištne pomôcť ľuďom i prírode, obstáť v náročných životných situáciach a citlivo vnímať ľudí i prostredie okolo seba prispievajú k zlepšeniu života okolo nás. Skutočné príbehy o detských skutkoch sú svedectvom ľudskej prináležitosti, výzva k napodobeniu a podnet k zamysleniu o poslaní človeka. V týchto dňoch v našej spoločnosti mimoriadne rezonuje práve nezištnosť detí, ktoré pomáhaju a konajú dobro nie pre materiálnu odmenu, ale z prirodzenej radosti rozširovať okolo seba atmosféru spolupatričnosti a spolupráce.

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo verejnosť k zaslaniu ich príbehov. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Dobré skutky urobili deti z 90 slovenských škôl. Počas leta výberová komisia vybrala 35 nominovaných skutkov vo viacerých kategóriách ako pomoc v rodine, záchrana života, pomoc rovesníkom, iným ľuďom či prírode.

V ďalšej etape projektu učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov pre ne mimoriadne zaujímavá skúsenosť. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, navzájom o príbehoch hovoria.

40 477 detí zo 673 slovenských škôl napokon rozhodlo, ktoré skutky získali ocenenie v jednotlivých kategóriách. Tretiak Marco Kopáč z Vrútok získal ocenenie za záchranu života svojho starého otca, šiestačka Kristína Kroková z Čaklova za pomoc a podporu svojmu ťažko chorému dedkovi. Deviatak Karol Vonšák zo Sihelného, za poskytnutie pomoci zranenému chlapcovi. Siedmaci zo ZŠ Júliusa Juraja z Detvy za pomoc bezdomovcovi Milanovi, Marko Grnáč z Hriňovej za záchranu malého psíka, kolektív žiakov 7. triedy, ZŠ za vodou 14 zo Starej Ľubovne za zber vecí pre psíkov v útulku. Druhák Maxim Bušfy z Považskej Bystrice za darovanie svojej vypestovanej fazuľky smutnému kamarátovi, len aby mu urobil radosť, no a napokon si cenu prevzala i 13-ročná Emka Jalčová z Banskej Bystrice za láskyplnú pomoc nepočujúcim rodičom.

Viac informácií o projekte nájdete na stránkewww.detskycin.sk

deti.jpg