Čo by bolo, keby... sme nerobili z komára somára?

Čo by bolo, keby... sme nerobili z komára somára?

Ľudia, ktorých veľmi štípu komáre, sa môžu cítiť ako zakliati. Najmä, keď tých ostatných okolo nich takmer neštípu. Prečo to tie komáre vôbec robia? Nemôžu sa živiť nejakým neškodným spôsobom ako iné druhy hmyzu? Ako vyzerá životný cyklus komára, čo sa dá s komármi robiť, aby nás neobťažovali a čo radšej nie, tajný aj verejný život komárov - to všetko vám odhalí Rozália Vlasková, ktorá navštívila na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského katedru ekológie, ktorú vedie hydrobiológ a ekológ Tomáš Derka. A začujete aj rozprávku o komárici Alici a päť a pol mimoriadne veselých pesničiek. Bzzzzzzzz!

Čo by bolo, keby sme nerobili z komára somára Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

komare.jpg

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame