Rozdali ocenenia za Detský čin roka 2018

Udalosti

Rozdali ocenenia za Detský čin roka 2018

18. 12. 2018 09:45

Projekt Detský čin roka je ľudskou výzvou svetu. Reálne príbehy detí, ktoré sú schopné nezištne pomôcť ľuďom i prírode, obstáť v náročných životných situáciach a citlivo vnímať ľudí i prostredie okolo seba prispievajú k zlepšeniu života okolo nás. Skutočné príbehy o detských skutkoch sú svedectvom ľudskej prináležitosti, výzva k napodobeniu a podnet k zamysleniu o poslaní človeka. V týchto dňoch v našej spoločnosti mimoriadne rezonuje práve nezištnosť detí, ktoré pomáhaju a konajú dobro nie pre materiálnu odmenu, ale z prirodzenej radosti rozširovať okolo seba atmosféru spolupatričnosti a spolupráce.

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo verejnosť k zaslaniu ich príbehov. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Dobré skutky urobili deti z 90 slovenských škôl. Počas leta výberová komisia vybrala 35 nominovaných skutkov vo viacerých kategóriách ako pomoc v rodine, záchrana života, pomoc rovesníkom, iným ľuďom či prírode.

V ďalšej etape projektu učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov pre ne mimoriadne zaujímavá skúsenosť. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, navzájom o príbehoch hovoria.

40 477 detí zo 673 slovenských škôl napokon rozhodlo, ktoré skutky získali ocenenie v jednotlivých kategóriách. Tretiak Marco Kopáč z Vrútok získal ocenenie za záchranu života svojho starého otca, šiestačka Kristína Kroková z Čaklova za pomoc a podporu svojmu ťažko chorému dedkovi. Deviatak Karol Vonšák zo Sihelného, za poskytnutie pomoci zranenému chlapcovi. Siedmaci zo ZŠ Júliusa Juraja z Detvy za pomoc bezdomovcovi Milanovi, Marko Grnáč z Hriňovej za záchranu malého psíka, kolektív žiakov 7. triedy, ZŠ za vodou 14 zo Starej Ľubovne za zber vecí pre psíkov v útulku. Druhák Maxim Bušfy z Považskej Bystrice za darovanie svojej vypestovanej fazuľky smutnému kamarátovi, len aby mu urobil radosť, no a napokon si cenu prevzala i 13-ročná Emka Jalčová z Banskej Bystrice za láskyplnú pomoc nepočujúcim rodičom.

Viac informácií o projekte nájdete na stránkewww.detskycin.sk

deti.jpg

Živé vysielanie
??:??